CHUNG CƯ HÀ ĐÔ, QUẬN 10

Tên công trình: Chung cư Hà Đô, Quận 10

  • Sản phẩm: Cửa chớp lật Shutter/Hệ cửa lá sách.
  • Mẫu cửa: Hệ cửa trượt lùa 2 ray, sử dụng hộp ray trên và thanh ray dưới, lật lá sách không cần thanh kéo.
  • Kích thước lá sách: 76mm.
  • Chất liệu: Gỗ ép MDF theo tiêu chuẩn E1 (nồng độ Formaldehyde dưới 0.005%), bên ngoài được bọc nhựa PP (Polypropylen) đạt chuẩn sản xuất thiết bị y tế, không gây hại sức khỏe. Có 9 màu sắc có thể lựa chọn.
  • Màu sắc: 001 Pure White.
Cửa chớp trượt lùa
Cửa chớp trượt lùa
Cửa chớp trượt lùa
Cửa chớp trượt lùa
Cửa chớp trượt lùa
Cửa chớp trượt lùa
Cửa chớp trượt lùa
Cửa chớp trượt lùa
  • Sản phẩm: Cửa chớp lật Shutter/Hệ cửa lá sách.
  • Mẫu cửa: Hệ cửa mở quay khung bao bản lề, khung bao Bullnose Z, lật lá sách không cần thanh kéo.
  • Kích thước lá sách: 63mm.
  • Chất liệu: Gỗ ép MDF theo tiêu chuẩn E1 (nồng độ Formaldehyde dưới 0.005%), bên ngoài được bọc nhựa PP (Polypropylen) đạt chuẩn sản xuất thiết bị y tế, không gây hại sức khỏe. Có 9 màu sắc có thể lựa chọn.
  • Màu sắc: 001 Pure White.
Cửa chớp khung bao
Cửa chớp khung bao