Tên công trình: Biệt thự, Quận 2.

Tên công trình: Biệt thự, Quận 2.

  • Sản phẩm: Cửa chớp lật shutter/ Hệ cửa lá sách.
  • Mẫu cửa: Hệ cửa mở quay khung bao bản lề, khung bao Beaded L, sử dụng thanh kéo ẩn để lật lá sách.
  • Kích thước lá sách: 63mm.
  • Chất liệu: gỗ Giá Tỵ Trắng (White Teak)
  • Màu sắc: 001 Pure White.