Double Hung Shutters

Double Hung Shutters

  • Mẫu cửa chớp shutter 2 tầng Norman
  • Mẫu cửa chớp shutter 2 tầng Norman
  • Mẫu cửa chớp shutter 2 tầng Norman
More Information

Dòng cửa chớp cấu tạo phân tầng, cánh cửa của tầng trên và tầng dưới không cần mở hoặc đóng cùng lúc, giúp người dùng linh hoạt thao tác tùy theo ý đồ của mình.