Cửa chớp hai tầng

Cửa chớp hai tầng

  • Mẫu cửa chớp shutter 2 tầng Norman
  • Mẫu cửa chớp shutter 2 tầng Norman
  • Mẫu cửa chớp shutter 2 tầng Norman
Nét đặt sắc

Dòng cửa chớp cấu tạo phân tầng, cánh cửa của tầng trên và tầng dưới không cần mở hoặc đóng cùng lúc, giúp người dùng linh hoạt thao tác tùy theo ý đồ của mình.