Cửa chớp mở quay

Cửa chớp mở quay

 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
 • Mẫu cửa chớp shutter mở quay Norman
Nét đặt sắc

Cấu tạo của cửa chớp mở quay bao gồm khung bao cố định với tường và một cánh cửa được liên kết với khung bao thông qua bản lề. Nguyên tắc hoạt động của cửa chớp mở quay đơn giản là dựa trên trục của bản lề, người dùng có thể lựa chọn thiết kế cửa một cánh hoặc hai cánh mở quay sao cho phù hợp với thói quen sử dụng.