Cửa chớp mở xếp

Cửa chớp mở xếp

  • Mẫu cửa chớp mở xếp bản lề Norman
  • Mẫu cửa chớp mở xếp bản lề Norman
  • Mẫu cửa chớp mở xếp bản lề Norman
  • Mẫu cửa chớp mở xếp bản lề Norman
  • Mẫu cửa chớp mở xếp bản lề Norman
  • Mẫu cửa chớp mở xếp bản lề Norman
Nét đặt sắc

Cấu tạo của cửa chớp mở xếp bao gồm khung bao cố định với tường và hai hoặc ba cánh cửa xếp được liên kết với khung bao thông qua bản lề. Các cánh cửa sau khi xếp vừa tiết kiệm diện tích, vừa có thể mở 180° giúp cho không gian được mở rộng tối đa.