Cửa chớp trượt lùa

Cửa chớp trượt lùa

  • Mẫu cửa chớp shutter Norman trượt lùa
  • Cửa chớp Norman - trượt lùa 1
  • Mẫu cửa chớp shutter Norman trượt lùa
  • Mẫu cửa chớp shutter Norman trượt lùa
  • Mẫu cửa chớp shutter Norman trượt lùa
  • Mẫu cửa chớp shutter Norman trượt lùa
  • Mẫu cửa chớp shutter Norman trượt lùa
  • Mẫu cửa chớp shutter Norman trượt lùa
  • Mẫu cửa chớp shutter Norman trượt lùa
  • Mẫu cửa chớp shutter Norman trượt lùa
Nét đặt sắc

Dòng cửa chớp hoạt động theo nguyên tắc đẩy hoặc trượt cánh cửa trên ray. Với ưu điểm không tốn nhiều diện tích, dòng cửa chớp trượt lùa được ứng dụng trong những không gian hẹp, thiết kế âm tường hay ngăn phòng rất hiệu quả.